Liczba odwiedzin strony: 22399 Osób na stronie: 3
 

"Adcom" Zachodniopomorskie Biuro Windykacji.
Lichota Konrad

 
Dziennik Ustaw 2002 Nr 44 poz. 421 - Warunki, tryb oraz terminy zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2002 r.) Na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w wysokości ceny:   1)   miesięcznego biletu imiennego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego lub miesięcznego biletu imiennego na przejazd autobusem, jeżeli dojeżdża środkiem publicznego transportu drogowego i z miejscowości pobliskiej nie ma połączenia kolejowego,   2)   wykupionych biletów jednorazowych na przejazd środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż biletów miesięcznych, do wysokości nie wyższej niż cena biletów, o których mowa w pkt 1. 2. Jeżeli funkcjonariusz dojeżdża do miejsca pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym, zwrotu kosztów dokonuje się w wysokości ceny kolejowego imiennego biletu miesięcznego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego, przewidzianej dla odległości drogowej między miejscowością, w której funkcjonariusz zamieszkuje, a miejscowością, w której pełni służbę, z uwzględnieniem...
KRS 0000160836 - "TREFL TOYS" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"TREFL TOYS" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-05-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ARMII KRAJOWEJ 137-139 81-824 SOPOT M. SOPOT M. SOPOT POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(58) 551-65-70, (58) 551-32-21 (58) 550-30-84, (58) 551-65-88 kosz@kosz.trefl.com.pl http://www.prokom.trefl.com.pl
NIP: REGON: KRS:
585-136-37-45 191993688 0000160836
KRS 0000160835 - "GSM - MOTION" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"GSM - MOTION" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-05-07 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GENERAŁA DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO 35 64-010 KRZYWIŃ KRZYWIŃ KOŚCIAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
779-209-10-38 639664320 0000160835
KRS 0000160832 - DOM SYSTEM SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DOM SYSTEM SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-05-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1 MAJA 13 62-510 KONIN M. KONIN M. KONIN WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000160832
KRS 0000160831 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EMS" SP. J. MARIAN STASIAK, KRZYSZTOFA STASIAK-FIDLER, MAŁGORZATA ŁĘCKA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EMS" SP. J. MARIAN STASIAK, KRZYSZTOFA STASIAK-FIDLER, MAŁGORZATA ŁĘCKA SP. J. 2003-05-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ORZESZKOWEJ 12A 64-920 PIŁA PIŁA PILSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
764-209-56-84 570785005 0000160831
KRS 0000160830 - KÓŁKO ROLNICZE "SADOWNIK"W BRZUMINIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KÓŁKO ROLNICZE "SADOWNIK"W BRZUMINIE KÓŁKO ROLNICZE 2003-05-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
12 05-530 BRZUMIN GÓRA KALWARIA PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000160830